ЗВЕРНЕННЯ щодо загрози перешкоджання провайдерами програмної послуги доступу громадян до місцевих та регіональних телепрограм

Національна асоціація медіа висловлює глибоку стурбованість інформацією, яка надходить від місцевих та регіональних мовників, про те, що  провайдери кабельного телебачення планують вилучити їх програми із складу універсальної програмної послуги (далі – УПП), обґрунтовуючи такі рішення положеннями Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-2019)».

Перш за все, слід зазначити, що Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-2019)», на який посилаються провайдери, не дає жодних підстав для вилучення програм із складу УПП, який чітко визначений у статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:

 «універсальна програмна послуга - перелік телерадіопрограм, отримання яких усіма абонентами провайдера програмної послуги є обов’язковим і до складу якого входять такі телерадіопрограми:

  1. публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України";
  2. телерадіоорганізацій місцевої і регіональної категорій мовлення, що здійснюють мовлення в межах не більш як однієї області (або виключно в межах Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя), що відповідно до ліцензій на мовлення здійснюють ефірне телевізійне мовлення або цифрове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, що використовується провайдером програмної послуги, за умови, що такі телерадіоорганізації не здійснюють ретрансляції програм інших мовників та не володіють іншими ліцензіями, що дозволяють здійснювати ефірне або багатоканальне мовлення в інших областях (регіонах) України;
  3. державного підприємства "Парламентський телеканал "Рада" або його правонаступника за умови наявності у нього ліцензії на мовлення.

Тому для вилучення місцевих та регіональних каналів із складу УПП необхідно вносити зміни до статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», тоді як у Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-2019)» передбачено лише що «під час  карантину … до складу універсальної програмної послуги входять інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-пізнавальні телерадіопрограми телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення...». Тобто це положення не суперечить визначенню УПП, оскільки не визначає, що до складу УПП входять виключно загальнонаціональні програми. Таким чином на сьогодні не існує конкуренції норм, і, відповідно, підстав для виключення місцевих і регіональних каналів.

На наше переконання, намагання викривити тлумачення норми закону на власну користь у складний та небезпечний період карантину, це безвідповідально, чи, навіть, і злочинно, оскільки може залишити місцеву аудиторію не лише без доступу до достовірної інформації про поточні події, зокрема про пандемію, але і без доступу до системи оповіщення.

З огляду на викладене вище, Національна асоціація медіа звертається до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням терміново вжити передбачені законодавством заходи з метою недопущення порушення права громадян на доступ до інформації в частині місцевих та регіональних телепрограм, а саме:

за скаргами громадян та телекомпаній про вилучення місцевих та регіональних телеканалів із складу УПП, негайно вживати заходів для притягнення провайдерів до відповідальності, передбаченої законодавством.

Звертаємо увагу провайдерів на те, що відповідно Закону України «Про телебачення і радіомовлення» штраф за незабезпечення абонентам можливості перегляду програм УПП складає 10 відсотків розміру ліцензійного збору. А також на те, що позбавлення абонентів права перегляду програм УПП є порушенням  умов договору між споживачем та виконавцем послуги, за яке Законом України «Про захист прав споживачів» передбачений штраф  у розмірі ста відсотків вартості виконаної роботи (наданої послуги).

 

Пресцентр НАМ