Звернення НАМ щодо мораторію на рекламу ліків

stub

Національна асоціація медіа (НАМ), що представляє більше 100 загальнонаціональних, регіональних та локальних електронних медіа з усіх регіонів України закликає Президента України та Раду національної безпеки та оборони України негайно відкликати доручення Кабінету Міністрів України ужити заходи «щодо мінімізації шкідливого впливу самолікування на здоров’я, зокрема, шляхом установлення до 1 січня 2024 року мораторію щодо наведення у теле-, радіопередачах, засобах масової інформації будь-яких відомостей рекламного характеру про лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації» та внести відповідні зміни у рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою», введеного в дію Указом Президента України №369/2021.

Наша організація повністю поділяє стурбованість РНБО України щодо стану системи охорони здоров’я та її впливу на здоров’я громадян і демографічну ситуацію в державі, а також вітає реальні кроки для виправлення цієї ситуації. Водночас, запропонований мораторій не може бути частиною Стратегічного плану розвитку системи охорони здоров’я населення на період до 2030 року з наступних причин:

1. Обмеження поширення інформації щодо лікарських засобів позбавляє українців права на доступ до інформації, зокрема, про наявність ефективних засобів профілактики та лікування захворювань. В умовах, коли «…рівень забезпечення … кадрових … потреб системи охорони здоров’я є вкрай недостатнім для задоволення потреб населення у рівному його доступі до … якісної та безпечної медичної допомоги», тобто, коли лікарі недостатньо обізнані щодо нових наукових досягнень у сфері медицини, а також, коли вони не завжди інформують про такі досягнення своїх пацієнтів, наявність альтернативного джерела інформації про способи лікування є важливим напрямом захисту інтересів пацієнтів. Наразі повної заборони рекламування лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації не існує у жодній з розвинутих країн світу. Саме тому міжнародне законодавство  передбачає заборону реклами лише тих лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за рецептом, тобто вживання яких може становити істотну небезпеку для здоров’я. Що ж до всіх інших лікарських засобів, то міжнародне законодавство вважає цілком достатнім супроводження їхньої реклами попередженням про неприпустимість самолікування, а також встановлення низки обмежень щодо змісту самої реклами.

2. Введення мораторію поширення реклами лікарських засобів стимулюватиме самолікування та не обдумане споживання ліків, оскільки заохотить звернення споживачів до інших джерел інформації, не врегульованих законодавством, зокрема, до рекомендацій родичів та знайомих, відгуків у соціальних мережах, підбору ліків працівником аптеки тощо. Такі джерела інформації, на відміну від реклами, зміст якої контролює безпосередньо виробник лікарських засобів, не відповідають вимогам достовірності, точності та повноти. Крім того, такі рекомендації зазвичай є дуже емоційними, містять перебільшення та потужно спонукають до вживання рекомендованих засобів, отже, споживання ліків може стати набагато небезпечнішим. 

3. Мораторій, запроваджений для телебачення, радіо та друкованих медіа за відсутності будь-яких обмежень в мережі інтернет, тільки ослабить український медіапростір та знизить конкурентоздатність українських медійних компаній. Відповідно до даних Інтернет асоціації України, більш як 70% українців є постійними інтернет-користувачами. Дослідження USAID-Internews «Споживання медіа» https://bit.ly/3k9nVMH ще у 2019 році зафіксувало лідерство інтернет-медіа як джерела інформації та новин. Ефективні механізми державного регулювання інтернет-простору наразі відсутні. Отже, мораторій лише підсилить позиції інтернет-медіа, велика кількість яких походять не з України та часто розповсюджують  антиукраїнську позицію.

4. Запровадження мораторію на «наведення відомостей рекламного характеру» не передбачено чинним законодавством України, оскільки за своєю правовою природою він є вилученням із цивільного обороту об’єктів цивільних прав (рекламних послуг). Відповідно до частини другої статті 178 Цивільного кодексу України: «Види об'єктів цивільних прав, перебування яких у цивільному обороті не допускається (об'єкти, вилучені з цивільного обороту), мають бути прямо встановлені у законі». Тож єдиним законним способом заборони реклами лікарських засобів є внесення відповідних змін до Закону України «Про рекламу».

5. Ведення заборони на поширення реклами лікарських засобів значно погіршить економічну ситуацію на ринку медіа та відчутно скоротить їхню спроможність виробляти національний продукт. Для радіо така реклама у 2020 році склала близько 20% їхніх сукупних доходів від реклами. Телевізійні компаній отримують від цього типу реклами 35% доходів. Втрата майже третини надходжень в умовах економічної кризи, спричиненої пандемією, може мати незворотні наслідки для багатьох медіакомпаній.

Переконані, що найбільш ефективним засобом протидії самолікуванню є підвищення поінформованості та освіченості українських громадян. Саме сильні українські медіа можуть бути партером держави у досягненні цієї мети. Широка національна інформаційно-освітня кампанія є  ефективною альтернативою мораторію та має, на наше переконання, стати частиною Стратегічного плану розвитку системи охорони здоров’я населення.