Приєднатися до НАМ
Вхід для користувачів Логін Пароль Реєстрація Увійти

Новини. Правова підтримка

25.2.2015

Татьяна Фомина: Путин может отдыхать. Мы своими руками прививаем ценности "русского мира" - цензуру и единомыслие

"Українські Новини" побеседовали с практикующим медиа-юристом, руководителем Правового центра Независимой ассоциации телерадиовещателей Татьяной Фоминой.

23.5.2014

25 травня працюватиме «гаряча лінія» юридичної допомоги для медіа

У неділю, 25 травня 2014 р., працюватиме «гаряча лінія» Незалежної асоціації телерадіомовників (НАМ) безкоштовної юридичної допомоги для медіа.

Всі новини розділу

 

Новини

РозділиПравовий центр інформує

24.3.2016 12:19 | Автор:

Розсилка Правового центру_24 березня

Шановні члени асоціації!

Викладаю Вам позицію Правового центра асоціації  стосовно внесених до закону «Про телебачення і радіомовлення» змін щодо прозорості власності та затвердженого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення на виконання закону Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності.

За недоброю вже традицією українського законотворення правові норми, присвячені цьому питанню, не відзначаються ні логічністю, ні ясністю, ні однозначністю. Більш того, я б назвала цю халтуру своєрідним «діамантом» серед правового сміття, яким наш некомпетентний  та  халатний  законотворець рясно закидав українське правове поле.  Порядок, затверджений Національною радою 21.01.2016 р. (набув чинності 10.03.2016 р. ), не лише нічого не виправив та власне й не міг зробити цього, але, на жаль,  усугубив ситуацію.

Я дала прочитати новели закону колегам юристам та адвокатам, які спеціалізуються на захисті свободи слова. Так ось,  ніхто не повірив у те, що це не законопроект, у якого немає шансів на прийняття, а вже чинний закон. Тих з вас, хто цікавиться офіційною  вкрай негативною юридичною оцінкою цих змін, відсилаю на сайт Верховної ради України, де розміщений висновок Головного науково-експертного управління Верховної ради  та зауваження  Головного юридичного управління Верховної ради. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53680

Наприкінці цієї передмови, перед тим, як перейти до аналізу ваших обов’язків, які виникли після прийняття цих змін,  хочу нагадати вам про частину сьому статті 4 закону "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності",  яку виділяю жирним шрифтом та згідно із якою: « у разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого відповідно до закону, припускає неоднозначне тлумачення прав і обов'язків суб'єкта господарювання або органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб, рішення приймається на користь суб'єкта господарювання».

А тепер  про законодавчі зміни та про прийнятий на підставі них Порядок Нацради.

Відповідно до змін, внесених до закону «Про ТБ і РМ»,  у строк до 31 березня ТРО зобов’язані розмістити на своєму веб-сайті та подати до Нацради звіт про структуру власності за попередній рік своєї діяльності. У звіті мають бути:

·       відомості про структуру власності;

·       відомості про зміни у структурі власності, що відбулися за звітний період;

·       відомості про всіх осіб, які володіють або володіли впродовж звітного року прямою або опосередкованою істотною участю, із зазначенням підстав такого володіння (дата укладення відповідних правочинів або настання інших юридичних фактів), включаючи відомості про осіб, які діяли на підставі відповідних доручень, а також відомості про всіх пов'язаних осіб (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса).

 

Я провела детальний аналіз того, що написано в законі, але викладати його зараз у цій розсилці не буду, а зупинюся лише на зроблених висновках.

! Якщо комусь пощастило і його ТРО створена  та діє у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, може не читати цю розсилку, а подати лише  інформацію про керівника(ків) ТРО та  юридичних осіб, у яких ці керівники також є керівниками або власниками істотної участі  (висновок зроблений  на підставі визначень публічної компанії та пов’язаних осіб, що містяться у законі «Про ТБ і РМ»)

Усім іншим пощастило менше. Із тексту тієї маячні (і це саме нейтральне слово, яким я можу назвати зміни, внесені у закон), більш-менш достеменно можна встановити таке.

Структура власності – це система взаємовідносин між ТРО та іншими фізичними та юридичними особами, яка надає можливість визначити власників ТРО.

Власником ТРО (до поняття власника входить й особа, яка володіє прямою або опосередкованою участю у ТРО)  є фізична особа або юридична особа, яка:

а) володіє 10 і більше відсотками у статутному капіталі ТРО або стількома ж відсотками голосів на загальних зборах (для ТРО, створених у організаційно-правовій формі акціонерного товариства, кооперативу)

або

б) володіє часткою у розмірі більше, як 50% статутного капіталу юридичної особи, яка є учасником ТРО,  або більше як 50% голосів на загальних зборах юридичної особи, яка є учасником ТРО,  і далі по всьому ланцюгу володіння корпоративними правами (учасник учасника, учасник учасника учасника… і так допоки  частка (голоси) не зменшяться до 50%) за умови, що у підсумку виявиться, що між учасниками ТРО, які мають частку у статутному капіталі ТРО, меншу за 10%, та встановленими у процесі  розгортання  ланцюга володіння корпоративними правами особами, є зв'язок, який дозволяє їм разом контролювати 10 і більше відсотків голосів на загальних зборах учасників ТРО). Наведу приклад: у ТРО є учасники А та Б, які володіють по 5% статутного капіталу ТРО,  але виявилося, що учасник А має частку у статутному капіталі учасника Б більше як 50%, отже має вирішальний вплив на управління учасником Б. У цьому випадку можна вважати, що учасники А та Б  є особами, які опосередковано володіють істотною участю   (10 і більше відсотків статутного капіталу або голосів на загальних зборах учасників) у ТРО.

Якщо ви прочитаєте визначення структури власності, що міститься у законі,  у вас виникне питання, а чому я не згадала про  бенефіціарного власника, кінцевого бенефіціарного власника та ключових учасників юридичних осіб, які присутні в ланцюгу володіння корпоративними правами ТРО? Відповідаю. Тому що із тексту закону НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ, що це за особи. Якщо ви хочете зрозуміти, хто є кінцевим бенефіціарним власником, відсилаю вас до закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Саме там міститься це поняття, яке в процесі його запозичення розробниками змін до закону «Про ТБ і РМ», втратило будь-який смисл, оскільки вони загубили вирішальну для розуміння  частину формулювання.  ТРО не повинна  керуватися поняттям, яке міститься у законі, до якого я вас відіслала, для ТРО має значення поняття, яке є у законі «Про ТБ і РМ», і, з огляду на його безглуздість, я повторюю, що встановити, хто є кінцевим бенефіціарним  власником ТРО неможливо. Про те, хто є ключовим учасником,  закони України нічого не кажуть. У Національної ради немає повноважень перебирати на себе  функцію Верховної ради  та виправляти законодавця на свій розсуд, тому вона вийшла за межі  компетенції, коли у своєму Порядку дала визначення ключового учасника, яке відсутнє у законах.

У визначенні істотної участі вказано, що такою також є незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління ТРО. Що це таке я не розумію. Безсумнівно, що  значний вплив на управління ТРО має її керівник, але керівник зазначається у складі пов’язаних осіб, і відсутні будь-які юридичні підстави відносити його до власників ТРО.

Якщо ви прочитаєте визначення контролю, у вас виникне питання, а що означає можливість здійснювати вирішальний вплив на управління на основі правочину? Скоріш за все, тут йдеться про таку слабо розвинену на теренах України практику, відповідно до якої управління корпоративними правами передається банку, трасту або довірчому товариству. Малоймовірно, що подібна практика застосовується учасником вашої ТРО. А щодо учасників учасника ТРО, то про довірче управління ви не можете знати. Я не вважаю, що довіреність, видана фізичній особі на представлення інтересів учасника  на загальних зборах, може тлумачитися як можливість здійснювати вирішальний вплив на управління на основі правочини, чим різко розходжуся з Нацрадою, яка вважає наявність факту такої довіреності підтвердженням істотної участі довіреної особи у ТРО. Для того, щоби знищити будь-яке правове підґрунтя для такої точки зору Нацради, рекомендую вашим учасникам у довіреності, яку вони видають фізичній особі для представлення своїх інтересів на загальних зборах, зазначати конкретні збори, на час проведення яких діє довіреність.

Як встановити власників ТРО?

Власники (учасники) вашої ТРО, які володіють 10 і більше відсотками у статутному капіталі,  відображені в установчих документах ТРО

Особу, яка є учасником ваших учасників та володіє більш як 50% їх статутного капіталу (голосів), можна встановити за державним реєстром юридичних осіб: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch. Ви вписуєте ідентифікаційний код вашого учасника і отримуєте інформацію про його учасника, який має частку більше 50%, і так далі поки не дійдете до інформації, що частки є 50% або менше.  Аналізуєте, чи серед цих осіб немає інших учасників вашої ТРО, які мають частку у ТРО, менше 10% статутного фондуНа цьому ви зупиняєтеся та вважаєте, що ваш обов’язок, встановлений законом,  по розкриттю структури власників ТРО виконаний.

У Порядку, затвердженому Національною радою, все набагато гірше для вас. Закон передбачає, що ТРО подає звіт у формі та у порядку, встановленому Нацрадою. Хочу зауважити, що форма і порядок – це виключно процедурні поняття, якими не охоплюється  зміст звіту. Нацрада не може вимагати більшого обсягу інформації, аніж це встановлено законом.  Тому зазначення у пп.1) п.5 Порядку про те, що структура власності ТРО є непрозорою, якщо  не розкрита інформація про структуру власності в порядку та обсязі, визначених в законі та в цьому Порядку, є незаконним. Я вже надала  правову оцінку  визначенню Нацради  ключових учасників.  Окрім ключових учасників,  Нацрада запровадила таке поняття як розмір сукупної участі особи в ТРО, який розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в ТРО. І це також, м’яко кажучи, не ґрунтується на законі.

Я вважаю, що є достатні юридичні підстави визнати затверджений Нацрадою Порядок протиправним у частині розширення обсягу інформації про структуру власності, який має подаватися ТРО.

Тепер про  повний законодавчий  «бєзпрєдєл» - вимогу подавати  інформацію про пов’язаних осіб.

Відповідно до закону ними є:

1) особи, які мають істотну участь у суб'єкті інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;

2) керівники,

3) афілійовані особи суб'єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення; 4)особи, які мають істотну участь в афілійованих особах суб'єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;

5)  члени сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки і дружини) власників суб'єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення;

6) юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені вище, є керівниками або власниками істотної участі;

7) студія-виробник, з якою суб'єктом інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення протягом календарного року здійснено господарських операцій на загальну суму, що перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість).

Щодо п.1 - інформація про  осіб, які мають істотну участь, подається у складі інформації про структуру власності, оскільки ці особи вважаються власниками.  З п. 2 усе зрозуміло. П. 3 - афілійованими особами  є юридичні особи, які мають істотну участь у ТРО, і інформація про них також подається у складі інформації про структуру власності як про власників. П.4 -  про  осіб, які мають істотну участь в афілійованих особах, можна дізнатися із держреєстру юридичних осіб.  П. 7 зрозумілий.

Зупинимося на п.п. 5, 6. У ТРО немає жодної легальної можливості отримати інформацію про згаданих у цих пунктах фізичних та юридичних осіб поза доброю волею фізичних осіб - власників ТРО, та  фізичних осіб, які мають істотну участь в афілійованих особах ТРО.  Винятком є лише дія пункту 6 щодо керівника ТРО (він зазначає, у яких ще юридичних особах є керівником, та у яких юридичних особах він є учасником/акціонером із часткою (голосом) понад 10%).

Вказівка у законі на те, що Нацрада накладає санкції на ТРО за неподання інформації про  цих пов’язаних осіб є порушенням фундаментального правового принципу – не може бути юридичної  відповідальності без вини.  (для юристів: цивільна відповідальність за причинену шкоду володільця джерела підвищеної небезпеки, яка настає без вини,  не може розглядатися як приклад того, що держава може ігнорувати принцип винуватості суб’єктів господарювання,  встановлюючи відповідальність за невиконання адміністративних норм). З огляду на це, закон є неправовим та неконституційним.

Про деякі технічні моменти подання звіту.

1.З огляду на те, що ви не можете знати про усіх пов’язаних осіб, а також відповідати за достовірність інформації, наданої вам про них вашими власниками, я рекомендую у формі № 1 Повідомлення про подання інформації пор структуру власності виключити фрази:

«Заявляємо, що у документах, що подаються, вся інформація є повною і достовірною …Суб'єкт інформаційної діяльності відповідає за повноту і достовірність відомостей про структуру своєї власності». Замість цього зазначити фразу на кшталт:: «Відомості про пов’язаних осіб подаються на підставі даних, які є в наявності у ТРО»

2.Подача до 31 березня означає, що до 31 березня включно ви можете здати звіт на пошту (відсилайте рекомендованим листом або цінним листом з описом вкладеного) для відправки на ім’я Нацради.

3. Звертаю увагу, що ви також повинні розмістити звіт на своєму сайті у форматі PDF та надіслати в Нацраду в електронному вигляді у форматі  PDF  та EXCEL з можливостю копіювання за адресою prozorist@nrada.gov.ua.   В документах PDF, які розміщуються на сайті та надсилаються до Нацради, не зазначаються ідентифікаційні дані: ідентифікаційні коди, номери паспортів  та адреси фізичних осіб.

4. Ви маєте подати інформацію  про зміни у структурі власності за звітний період, тобто якщо посеред 2015 року із ТРО вийшов учасник А, який може бути віднесений до власників ТРО,  а на зміну йому прийшов учасник Б, потрібно подавати інформацію як про А, так і про Б (форма 4 Порядку). У Порядку зазначено, що потрібно вказувати дату настання зміни. Виникає питання, якою є ця дата?  Якщо у ваших установчих документах  немає із цього приводу ніякої інформації, то: 1) датою виходу учасника із ТОВ вважається дата подання заяви про вихід (не буде великою помилкою, якщо ви зазначити дату проведення загальних зборів, на яких розглядалося питання про вихід); 2) датою набуття прав учасника ТОВ буде дата проведення загальних зборів учасників, на яких буде прийнятий новий учасник; 3) щодо акціонерних товариств, такою буде дата купівлі-продажу акцій.

Я готова обговорювати з вами усі нюанси складення та подання звіту по телефону та по  електронній пошті, у тому числі у вихідні.

З повагою,

Тетяна Фоміна

 

 

Повернутися до розділу

 

Блог НАМ

Тетяна Лебедєва
Тетяна Лебедєва
Недавно на сайте «Телекритика» прочла интервью с Натией
Переглядів: 15115  Коментарів: 0
Віталій Гордузенко
Віталій Гордузенко
В продовження актуальної теми: «Проведення дослідження власними си
Переглядів: 23805  Коментарів: 0