Приєднатися до НАМ
Вхід для користувачів Логін Пароль Реєстрація Увійти

 

Новини

РозділиНовини НАМ

2.2.2017 17:53 | Автор:

Саморегулювання реклами в Австрії: діалог між індустрією й громадськістю

«Детектор медіа» продовжує публікувати матеріали спеціального проекту «Саморегуляція і співрегуляція: світовий досвід», започаткованого нами спільно з НАМ і StarLightMedia. Четверта стаття з запланованого циклу публікацій присвячена аналізу моделі саморегулювання реклами в Австрії.

Першу частину циклу, присвячену особливостям саморегулювання реклами у Франції, читайте за посиланням. Другу частину, присвячену співрегулюванню рекламного контенту у Великій Британії, читайте тут. Третю частину – про систему регулювання медіа в Канаді – читайте за посиланням.

Австрійська Асоціація саморегулювання рекламної індустрії (Gesellschaft zur Selbstkontrolle der Werbewirtschaft) – об’єднання рівноправних партнерів: представників рекламної індустрії, ЗМІ та рекламодавців. Створений він із метою саморегулювання та надання допомоги рекламному сектору та представлення голосу індустрії в Австрії.

Місія та принципи

Місія та принципи Асоціації саморегулювання рекламної індустрії сформульовані таким чином:

 • «Ми хочемо зробити свій внесок у розвиток нашої галузі, забезпечити розуміння між рекламною індустрією та громадськістю. Таким чином, зокрема, ми бачимо себе в якості майданчику для діалогу між рекламною індустрією та споживачем»;
 • «Ми прагнемо до загального прийняття саморегулювання рекламної індустрії як надійного регулювання реклами в Австрії на національному та міжнародному рівнях».

Цілі органу:

 • розвиток етичних і моральних критеріїв для саморегулювання;
 • посилення ролі незалежного органу з саморегулювання;
 • підвищення стандартів та цінностей реклами в Австрії;
 • зміцнення впливу на міжнародний рекламний ринок;
 • покращення співпраці та координації з профільними державними органами;

Структура

Генеральна асамблея. Завдання Генеральної асамблеї – затвердження річного звіту, фінансового кошторису на рік, встановлення розміру операційних зборів та членських внесків, включення та виключення членів, обрання та звільнення з посади членів Правління та аудиторів, передчасне звільнення членів Ради з реклами та Сенату з етики, затвердження змін до кодексів. Кворум – половина присутніх членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів. Генеральна асамблея скликається не рідше, ніж один раз на календарний рік. Голова зобов’язаний скликати збори упродовж восьми днів, якщо принаймні 9 членів звернулися з цим проханням у письмовій формі. Кожен член має один голос в Генеральній асамблеї.

Виконавча рада. Склад: президент, не більше трьох заступників, секретар, скарбник та до 14 членів (представників галузевих об’єднань). Кожен член правління, окрім президента, представляє одну з асоціацій: з преси, телебачення, реклами та маркетингових комунікацій, приватних мовників, телекомунікацій, регіональних ЗМІ, федеральних медіаекспертів, товаровиробництва, реклами, кіно та музичної індустрії, інтернет-реклами, журналів та спеціалізованих засобів масової інформації, медіаагентств чи міжнародних організацій – Міжнародну рекламну асоціацію та Європейську раду з реклами.

Функції Виконавчої ради: управління активами Асоціації, адміністративне управління Асоціацією, звільнення та призначення працівників, встановлення регламенту розгляду скарг, контроль за сплатою внесків. Члени Виконавчої ради обираються Генеральною асамблеєю строком на три роки. Рада скликається президентом у письмовій формі за два тижні до зустрічі. Кворум – половина членів Ради. Рішення ухвалюються більшістю в 2/3 голосів.

Рада з реклами. Орган прийняття рішень. Члени Ради з реклами формуються на основі списку пропозицій членів Асоціації. Формування списку відбувається шляхом консультацій між членами Асоціації, зі збереженням балансу представників: галузевих об’єднань, ЗМІ та рекламних агентств. Крім того, має бути збережено справедливий гендерний баланс членів Ради. Рада виконує наступні завдання: розробляє керівні принципи саморегулювання (кодекси); скликає робочі групи для розробки нових правил або коригування вже існуючих через нові потреби галузі; звітує перед громадськістю про свою поточну діяльність; опрацьовує скарги споживачів щодо реклами. Термін повноважень членів Ради становить три роки. Повторне призначення членів можливе. Член Ради протягом терміну своїх повноважень може призначити на своє місце іншу людину. Рада з реклами скликається не рідше одного разу на календарний рік. Кожен член Ради має один голос.

Члени Ради з реклами підписують «Кодекс честі та незалежності» і зобов’язуються під час виконання своїх обов’язків:

 • зберігати репутацію Ради з реклами;
 • виносити незалежні та неупереджені рішення;
 • не розголошувати інформацію щодо ввірених ним питань, конфіденційність яких – в інтересах членів Ради з реклами чи скаржників;
 • утримуватись від винесення рішень у справах, що стосуються компанії, яку представляє член Ради, або компанії-конкурента;
 • виносити рішення відповідно до кодексів етики австрійської рекламної індустрії та правил, встановлених статутом Рекламної ради.

Припинення членства в Раді з реклами можливе за однієї з умов:

 • письмової заяви про відставку;
 • передчасного видалення з поважних причин (непорядну поведінку, порушення норм статуту, відгук кваліфікованою більшістю голосів);
 • закінчення терміну обрання;
 • проблем зі здоров’ям;
 • Генеральна асамблея може виключити учасника, якщо незважаючи на одне письмове попередження, після шести місяців затримки виплати членського внеску він так його і не сплатив.

Робоча експертна група. Рада з реклами скликає робочу експертну групу для надання експертної оцінки справи. Рада контролює її склад та методи роботи у відповідності до кодексів та статуту. Експертна група має включати представника молоді та федерального експерта, що не залежить від представників індустрії.

Сенат із питань етики. Апеляційний орган для перегляду рішень Ради з реклами. Члени Сенату з етики обираються Генеральною асамблеєю терміном на три роки. Сенат складається з шістьох членів. Президент має право бути присутнім на засіданнях Сенату як консультант. Рішення приймаються більшістю в 2/3 голосів.

Аудитори. Два аудитори обираються Генеральною асамблеєю на термін, що не перевищує трьох років. Переобрання можливе. Аудитори несуть відповідальність за постійний контроль над фінансовими операціями та за аудит фінансового управління Асоціації щодо точності фінансової звітності та належного використання коштів. Аудитори доповідають Раді з реклами та Генеральній асамблеї про результати перевірки.

Арбітражний суд. Функцією Арбітражу є вирішення всіх внутрішніх суперечок Асоціації. Арбітражний суд складається з трьох фізичних осіб. Він утворюється на вимогу однієї зі сторін суперечки протягом восьми днів. Арбітри самостійно призначають головуючого. Арбітражний суд виносить свої рішення після слухання всіх сторін. Рішення приймається простою більшістю голосів і є остаточним.

Членство

Членами Асоціації є галузеві об’єднання з преси, телебачення, реклами та маркетингових комунікацій, приватні мовники, представники телекомунікацій, регіональних ЗМІ, федеральних медіаекспертів, товаровиробництва, реклами, кіно та музичної індустрії, інтернет-реклами, журналів та спеціалізованих засобів масової інформації, медіаагентств. Також членами є окремі ЗМІ, що не входять до складу галузевих об’єднань. Членом Асоціації може стати будь-яка компанія чи організація, що візьме на себе зобов’язання дотримуватись кодексів Асоціації, Статуту та сплатить членський внесок.

Фінансування

Діяльність Асоціації саморегулювання рекламної індустрії здійснюється за рахунок членських внесків, доходу від організованих заходів, наданих послуг та дотацій.

Теми

Кодекси Асоціації саморегулювання рекламної індустрії Австрії регулюють наступні теми:

 1. Загальні правила до вироблення реклами (принципи реклами, мораль, висвітлення насильства, здоров’я, безпека, навколишнє середовище)
 2. Повага до людської гідності (дискримінація, сексизм, захист неповнолітніх, захист літніх людей)
 3. Антисоціальна поведінка (пропаганда наркотиків, алкоголю та тютюну)

Розгляд скарг

Кожна людина має право подати скаргу щодо реклами в Раду з реклами. Австрійська Рада з реклами не розглядає скарги щодо політичної реклами, реклами некомерційних організацій, реклами, що порушує принципи добросовісної конкуренції та реклами винагород. Скарги приймаються в письмовому вигляді та електронною поштою. Може бути розглянуто скаргу, отриману телефоном, але якщо заявник ідентифікований. Анонімні скарги не розглядаються. Особиста інформація, за вимогою заявника, може зберігатись в таємниці. Рада має право відмовити в розгляді скарги, якщо вона: не підпадає під її юрисдикцію; в момент звернення є предметом кримінального чи адміністративного провадження; знаходиться на розгляді в судах кримінального чи цивільного судочинства. Скаргу може бути не розглянуто, якщо в процесі попереднього розгляду встановлено її необґрунтованість. Рішення за результатом розгляду скарги бувають трьох типів: немає підстав втручатися; необхідно врахувати скаргу при розробці рекламних кампаній в майбутньому; заклик до негайного припинення кампанії або негайної зміни елементу, що порушує кодекси. Рішення приймаються простою більшістю голосів.

Санкції

Асоціація зазвичай намагається вирішити справу шляхом надання рекомендацій на майбутнє та посередництва між скаржником та порушником. Асоціація має право вимагати негайно припинити рекламну кампанію або змінити елемент реклами, що порушує кодекси. В разі системних та серйозних порушень кодексів порушника можуть позбавити права членства в Асоціації.

Приклад 1

Рада з реклами Австрії отримала скаргу на рекламну кампанію супермаркетів Billa.

Суть скарги: заявник стверджував, що використання в рекламній кампанії зі слоганом «Здоровий глузд» тільки жіночого образу є дискримінацією чоловіків і неправильним розподілом гендерних ролей.

Рішення. На думку Ради з реклами Австрії реклама кампанія не порушує положення рекламних кодексів про дискримінацію. Рада не зверталась до компанії Billa за додатковими роз’ясненнями, оскільки, на думку експертів, у контексті кампанії достатньо чітко зрозуміло, що вона не має дискримінаційного характеру.

Приклад 2

Рада з реклами Австрії отримала скаргу на рекламну кампанію школи для пілотів Skyvalley.

Суть скарги: в рекламі зображувалася оголена жінка, а поруч з нею був слоган «Тільки літати краще».

Рішення. Рада з реклами Австрії врахувала при розгляді велику кількість скарг на цю рекламну кампанію. Після розгляду справи було визначено порушення декількох положень кодексів – «Загальні правила» (зображення повністю оголених тіл чоловіків та жінок заборонено), положень про дискримінацію (заборонено зображення особи в якості сексуального об’єкту без прямого обґрунтованого зв’язку з продукцією, що рекламується), повагу до людської гідності (принизливий сексуальний зміст реклами).

Рада з реклами Австрії постановила зобов’язання негайно зупинити рекламну кампанію та вилучити її з публічного доступу. Рішення Ради було виконано.

Ефективність системи

У 2016 році Рада з реклами Австрії отримала 308 скарг та винесла 181 рішення. Члени асоціації зазвичай виконують рішення Ради. Так, виключення з Асоціації саморегулювання рекламної індустрії за недотримання рішень, останні роки не застосовувалось.

Система почала функціонувати у 1996 році і продовжує існувати завдяки профільним галузевим об’єднанням та окремим компаніям як така, що довела ефективність.

Зв'язок з державним регулятором

Австрійська Рада з реклами не розглядає скарги щодо політичної реклами, реклами некомерційних організацій, реклами, що порушує принципи добросовісної конкуренції, та реклами винагород. Ці теми регулюються виключно державним регулятором. В середньострокових цілях органу зазначається бажання стати єдиним регулятором щодо питань, визначених у кодексах. Окрім того, цей орган саморегулювання керується європейськими кодексами, сформованими Європейським Альянсом зі стандартів реклами.

Фото надані авторами.

Ілюстрація: venturebeat.com

Детектор медіа

Повернутися до розділу

 

Блог НАМ

Ірина Вуйцик
Ірина Вуйцик
Ольга Большакова