Приєднатися до НАМ
Вхід для користувачів Логін Пароль Реєстрація Увійти

 

Новини

РозділиНовини НАМ

14.2.2018 13:42 | Автор:

НАМ оголошує тендер з обрання підрядника для надання послуг конференц-сервісу під час проведення міжнародної конференції «Нові медіа – Нові можливості 2018» в м. Києві 13 квітня 2018 року.

Всеукраїнська громадська організація «Незалежна асоціація телерадіомовників» (далі – ВГО «НАМ») з метою забезпечення своєї діяльності оголошує тендер з обрання підрядника для надання послуг конференц-сервісу під час проведення міжнародної конференції «Нові медіа – Нові можливості 2018»  в м. Києві  13 квітня 2018 року.

Короткий опис послуг:

-        наявність конференц-зали, в котрій можна облаштувати робочі місця для 100 осіб 13 квітня;

-        наявність гарного освітлення, екрану, проектора, фліпчарта, сканера та принтера в конференц-залі, а також працівника відповідального за безперебійну роботу техніки;

-        забезпечення харчування учасників, тренерів, спікерів;

-        наявність місць для паркування автомобілів;

Перелік документів для участі:

1)  Заявку на участь у тендері, котра повинна містити:

 - для юридичної особи:

а) заповнену форму заявки на участь у закупівлі;

б) анкету юридичної особи;

в) документ, що підтверджує повноваження особи на здійснення дій від імені учасника тендеру, якщо особа не є керівником організації відповідно до Державного реєстру підприємств, установ та організацій (копія рішення про призначення чи про обрання або наказу про призначення фізичної особи на посаду, відповідно до якого така фізична особа володіє правом діяти від імені учасника тендеру без довіреності. У разі якщо від імені учасника тендеру діє інша особа, заявка на участь у тендері повинна містити також довіреність на здійснення дій від імені учасника тендеру, в тому числі на підписання заявок на участь у тендері, завірену печаткою учасника тендеру (для юридичних осіб) і підписану керівником учасника тендеру або уповноваженою цим керівником особою, або нотаріально завірену копію такої довіреності. У разі, якщо зазначена довіреність підписана особою, уповноваженою керівником учасника тендеру, заявка на участь у тендері повинна містити також документ, що підтверджує повноваження такої особи;

г) комерційну пропозицію;

-  для суб’єкта підприємницької діяльності:

а) заповнену форму заявки на участь у тендері. У випадку, якщо від імені учасника тендеру діє інша особа, заявка на участь у тендері повинна містити також довіреність на здійснення дій від імені учасника тендеру, в тому числі на підписання заявок на участь у тендері, завірену печаткою та підписом учасника тендеру;

б) анкету суб’єкта підприємницької діяльності;

в) комерційну пропозицію.

2)  Копії реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію (копія), свідоцтво про сплату єдиного податку (копія), витяг з єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ  - (бажано).

Вітається наявність інших документів, які можуть підтвердити досвід, кваліфікацію та здатність реалізувати даний проект.

Тайм-лайн:

-          кінцевий термін подання заявок – до 17.00 01 березня 2018 р.;

-          рішення про обрання підрядника буде прийнято до 05 березня 2018  р.

Про рішення тендерної комісії будуть повідомлені усі учасники.

Умови нерозгляду заявки на участь у тендері:

·         неповний комплект документів;

·         комплект документів поданий з порушенням термінів подачі;

·         невідповідність критеріям визначених тендерною документацією.

Своєю участю у тендері апліканти підтверджують, що вони відповідають нижче переліченим вимогам.

Вимоги до правоздатності учасників тендеру:

-          не проведення ліквідації учасника тендеру - юридичної особи та відсутність рішення арбітражного суду про визнання учасника тендеру - юридичної особи, приватного підприємця банкрутом;

-          відсутність заборгованостей перед кредиторами або домовленостей з ними, що передбачають призупинення діяльності, а також відсутність інших аналогічних ситуацій, що виникли за аналогічними процедурами, передбаченими в національному законодавстві;

-          відсутність в учасника тендеру заборгованості за нарахованими податками, зборами та іншим обов'язковими платежами до бюджетів будь-якого рівня або державних фондів за минулий календарний рік, розмір якої перевищує 20% балансової вартості активів учасника тендеру за даними бухгалтерської звітності за останній звітний період;

-          безперервність діяльності учасника тендеру на день подачі заявки на участь у тендері.

 

Вимоги до кваліфікації учасників тендеру:

-          наявність кваліфікованого персоналу; 

-          наявність виробничих потужностей, технологій;

-          наявність за останні два роки, що передують розміщенню інформації про тендер на офіційному сайті, досвіду виконання не менше двох аналогічних поставок товарів, робіт, послуг.

 

Вимоги до репутації учасників закупівлі:

-          відсутність за два роки, що передують розміщенню інформації про тендер на офіційному сайті, судових рішень про розірвання з учасником тендеру договорів;

-          відсутність фактів притягнення за рішенням суду, яке вступило в законну силу, самого учасника (для суб’єктів підприємницької діяльності) або його посадових осіб (для юридичних осіб) до відповідальності за правопорушення, пов’язані з професійною діяльністю;

-          відсутність судових рішень або не закритих судових процесів щодо стягнення заборгованості з відповідного учасника або з приводу притягнення його чи осіб, які мають повноваження прийняття рішень або контролю щодо нього чи мають право представляти його інтереси  з приводу шахрайства, корупції, участі в злочинній організації, відмиванні грошей або будь-якої іншої незаконної діяльності;

-          відсутність провини в серйозних професійних неправомірних діях, що доведена будь-якими засобами, які можуть бути підтверджені діловими партнерами учасників.

Особи, що бажають взяти участь у конкурсі, можуть отримати більш детальні вимоги до учасників та технічне завдання, надіславши відповідний  запит за адресою contracts@nam.com.ua. У назві листа просимо вказувати «Запит на технічне завдання (конференц-сервіс)». 

Тендерна пропозиція має бути  подана у друкованій або електронній формі.  Друкована версія пропозиції повинна бути завірена підписом відповідальної особи заявника. Тендерні пропозиції мають бути передані  до офісу Незалежної асоціації телерадіомовників (НАМ) за адресою - вул. Саксаганського 103, оф. 30-31  у запечатаному конверті із позначкою «Тендерна пропозиція для забезпечення проведення міжнародної конференції «Нові медіа – нові можливості 2018» не пізніше 17:00 01 березня 2018 р.

 

Повернутися до розділу

 

Блог НАМ

Ірина Вуйцик
Ірина Вуйцик
Ольга Большакова