Приєднатися до НАМ
Вхід для користувачів Логін Пароль Реєстрація Увійти

 

Блог НАМ

Розділи → Лобіювання

6.11.2014 17:09 | Автор: Ольга Большакова

Підтримую ініціативу про внесення змін до рішення Національної ради «Про затвердження Правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги»

- В цілому підтримуючи пропозиції асоціацій провайдерів програмної послуги щодо дерегулювання ринку, не можу погодитись із наведеною ними аргументацією та висновками.

 

Дійсно, існують певні розбіжності між термінологією Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (далі - Закон): «ефірне мовлення", "багатоканальне мовлення", «ефірне мовлення  на  каналі  мовлення багатоканальної ефірної телемережі»  та термінологією, яка застосовувалась Національною радою при ліцензуванні цифрового телебачення: «мовлення на каналі (програмі) мовлення багатоканальних телемереж». Ці розбіжності викликані тим, що Національна рада не дотримувалась Закону при проведенні конкурсів на цифрове мовлення та видачі ліцензій за його результатами.

 

Проте, це не повинно впливати на тлумачення положень Закону, які регулюють універсальну програмну послугу (далі - УПП). У глосарії законодавець чітко зазначив, що метою УПП є «обов'язкове забезпечення абонентам можливості перегляду пакета програм у складі програм телерадіоорганізацій,які відповідно до ліцензій здійснюють наземне ефірне мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, за винятком випадків застосування абонентами індивідуальних приймальних приладів або систем».

 

Ефірне мовлення на каналах мовлення багатоканальних ефірних телемереж, яке на сьогодні здійснюють телерадіоорганізації є наземним, отже вони мають включатися до УПП. В ліцензіях провайдера програмної послуги ТОВ «Зеонбуд» та в ліцензіях телерадіоорганізацій зазначено, що «умови розповсюдження програм - у відкритому вигляді». Таким чином, вони повинні прийматися абонентами, які мають сучасні телевізори без застосування індивідуальних приймальних приладів або систем, а отже на них не поширюється виключення із УПП. У разі, якщо будуть видані ліцензії на програми платного телебачення, які поширюватимуться у закритому (кодованому) вигляді на законних підставах, то саме такі програми не включатимуться до складу УПП.

 

В той же час, з огляду на складну ситуацію, що утворилась на ринку програмних послуг України внаслідок перенесення строків виключення аналогового телебачення на невизначений термін, в цілому підтримую ініціативу про внесення змін до рішення Національної ради від 29.08.2012р. №1260 «Про затвердження Правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги» (далі Рішення), виходячи з наступного:

 

Пунктом 5 Правил формування програмної послуги в пакетах програм провайдера програмної послуги (далі - Правила), затверджених Рішенням, встановлено, що «У перехідний період від аналогового до цифрового формату мовлення склад універсальної програмної послуги включає програми телерадіоорганізацій, які здійснюють аналогове та/або цифрове мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі».

 

На момент, коли Національна рада приймала Рішення, передбачалось, що перехідний період триватиме 1-1,5 роки, отже такий обов'язок не повинен був стати надмірним навантаженням для провайдерів програмної послуги. Також, Національна рада не взяла до уваги, фактичне дублювання програм телерадіоорганізацій, які здійснюють паралельне мовлення в аналоговому та цифрових стандартах, і системні порушення програмних концепцій новоствореними телерадіоорганізаціями, які вперше увійшли на ринок телебачення із ліцензіями на цифрове мовлення.

 

Вважаю, що покладання на провайдерів програмної послуги обов'язку щодо трансляції у складі універсальної програмної послуги програм цифрового телебачення на період до відключення аналогового телебачення не відповідає суспільним інтересам, з наступних причин:

 

1. Переважна більшість суспільно важливої інформації, що міститься у програмах цифрового телебачення, поширюється телерадіоорганізаціями, які водночас мають ліцензію на аналогове телебачення, а отже доступ до їх програм дублюється для однієї і тієї ж самої аудиторії.

 

2. Програми цифрового телебачення, які поширюються новоствореними телерадіоорганізаціями і не транслюються в аналоговому стандарті, переважно мають розважальний характер і не містять суспільно важливої інформації.

 

3. Через перевантаження цими програмами телемереж із невеликим ресурсом, надання ними програмних послуг стає збитковим і їх провайдери відмовляються від розвитку телемереж чи, навіть, припиняють діяльність. З огляду на те, що телемережі з невеликим ресурсом здебільшого створювались у невеликих населених пунктах або в регіонах із депресивною економікою, їх абоненти не мають фінансової можливості оплачувати програмні послуги сучасних телемереж із значним ресурсом, який дозволяє розміщувати універсальну програмну послугу в повному обсязі (із включенням програм цифрового телебачення), а отже втрачають доступ до інформації, оскільки нові телемережі на їх території не створюються.

 

Таким чином, включення програм, що поширюються у цифрових багатоканальних телемережах до складу універсальної програмної послуги не відповідає принципу ефективності регуляторної політики, оскільки не забезпечує досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання та громадян.

 

У зв'язку з викладеним вище, вважаю за доцільне сприяти відновленню і розвитку ринку програмних послуг та внести зміни до пункту 5 Правил, шляхом викладення його у наступній редакції: «5. Програми телерадіоорганізацій, які здійснюють цифрове мовлення на території розташування відповідної багатоканальної телемережі, включаються до складу універсальної програмної послуги після відключення аналогового мовлення на відповідній території».

 

www.telekritika.ua

Повернутися до розділу

Ваше ім’я:*
E-mail:*
Коментар:*
Код:* Включите картинки в браузере
 

Блог НАМ

Ірина Вуйцик
Ірина Вуйцик
Наталя Беднарська
Наталя Беднарська
Проработав более 10 лет в медиа, я лично сталкивалась с нехваткой решени
Переглядів: 7538  Коментарів: 0